Over Ons

IT-oplossingen verbinden met jouw business. Willen weten hoe jij IT gebruikt om jouw onderneming te runnen. Tot in detail willen snappen wat er speelt binnen jouw bedrijf en branche. Ons helemaal verdiepen, sparren, meedenken en doorvragen tot we de probleemstelling compleet begrijpen. En daarmee maatwerkoplossingen kunnen bieden die precies passen bij jouw business. Op onze eigen wijze en soms wat eigenwijs als we vinden dat het anders beter kan. Dat is wat IT=it is. En doet, betekent en levert. Inmiddels al meer dan 20 jaar voor een grote diversiteit aan klanten die vaak ook nog eens lange tijd met ons samenwerken om telkens weer te komen tot de beste oplossing als het gaat om hun IT.

We zijn multidisciplinair inzetbaar, branche-onafhankelijk en vervullen onze diensten vanuit passie voor techniek. Al zijn onze engineers beslist niet alleen technisch, maar juist ook goed benaderbaar. En is bovendien techniek voor ons geen doel op zich, maar een middel om jou in staat te stellen om jouw business beter uit te kunnen voeren. Met onze opgebouwde kennis vanuit het verleden en wijsheid van het heden weten we wat er mogelijk en leverbaar is. Onze IT-oplossingen zijn dan ook up-to-date en compleet, wat betreft soft- en hardware. We geven nooit op en gaan altijd door tot we komen tot de best passende oplossing. We willen weten wat jij met IT wil gaan genereren en starten pas vanuit dit gezamenlijke begrip.

Functioneel kunnen denken gericht op dat wat de klant uiteindelijk met IT wil gaan bereiken. Hen adviseren met behulp van meerdere scenario’s. Meedenken om meerwaarde met IT te kunnen gaan realiseren. Zo maar enkele redenen waarom bepalende instanties hebben besloten om ons te certificeren. We zijn zowel NEN 7510:2011 als ISO/IEC 27001:2013 gecertificeerd en hebben in de loop der jaren vele partnerships met toeleveranciers opgebouwd.

Verdiepen, sparren en meedenken is voor ons cruciaal om vervolgens vanuit gezamenlijk begrip te kunnen starten en meerwaarde te bieden met onze IT-oplossingen