IT=it is in vele branches en sectoren actief, waaronder de gezondheidzorg, farmacie, automotive, overheid, financiŽle dienstverlening en de (elektro)techniek.

Ontwikkeling en integratie van Verzekering Gerechtigheids Controle

Branche: Gezondheid/software
Periode: Oktober 2005
Kennis: Communication and interfacing expertise

Omschrijving: Het ontwikkelen van een SOAP-client die verzekerings gerechtigheids controles uitvoert voor apothekers en huisartsen.

De klant is een gerenommeerde softwareontwikkelaar voor apotheken en huisartsen. Onze rol is het begeleiden van de integratie plus het leveren van interfacing en netwerk oplossingen op het gebied van VPN en interconnectivity met andere instanties.

De klant benaderde ons met de vraag of wij de verzekerings gerechtigheids controles op ziektekosten konden integreren met hun huidige pakket en nieuwe pakket. De mogelijkheid van verzekerings gerechtigheids controle wordt geboden door VECOZO. Zij bieden een SOAP (Simpel Object Access Protocol) webservice waarmee dienstverleners in de gezondheids branche kunnen verifiëren of de patiënten verzekerd zijn.

Wij hebben de SOAP cliënt ontwikkeld met behulp van C# en VB Visual .NET, MSSOAP en WSE. De WSE API wordt gebruikt omdat de service alleen benaderbaar is met x509 certificaten. De uitdaging lag in het feit om een applicatie te ontwikkelen die zowel in de huidge omgeving van onze klant kan draaien en in de toekomstige omgeving.

Korte uitleg hoe men met x509 certificaten omgaat binnen Windows en uitleg welke gegevens verplicht zijn.

Internationale producent van robot systemen en elektrische en mechanische installaties

Branche: Mechanisch en elektronische ontwikkeling
Periode: Periode: 2004
Kennis: Communication and interfacing expertise

Omschrijving: Het ontwerpen van interface software voor de fabrikant van robot systemen, aansluitend ontwikkelen van een interface richting het klantsystemen.

De klant produceert robots, elektrische en mechanische installaties, waaronder een robot voor de apotheekpraktijken die volledig automatisch verpakkingen uitgeeft en in ruimt. De capaciteit van de robot is 40.000 verpakkingen. Het ontwerp staat het toe om nog verder te groeien of reduceren; deze flexibiliteit is de kracht van het systeem.

Het huidige Duitse team van engineers had nog geen volledig zicht op het WAWI protocol benodigd voor standaardisering van invoer en uitgave van verpakkingen. Wij hebben onze kennis en ervaring met apotheeksystemen en de interface met de robot(s) gedeeld met de software developer van de apotheek waar deze robot is geplaatst. Tevens hebben wij onze Luxemburgse klant ondersteund in het ontwikkelen van de Siemens 3964 over TCP laag en de client dispatcher. Eveneens is reeds een TCP over 3964 class gemplementeerd in C++ voor de Unix markt in Nederland.

IT=it heeft het Duitse engineering team ondersteund die de WAWI communicatie laag ontwikkelde. Python, WAWI en interfacing ervaring aangedragen voor de software developer.

Internationale leverancier van medische apparatuur

Branche: Medisch
Periode: 2001 - heden
Kennis: Implementatie + coaching en training

Omschrijving: Ontwerp en implementatie van een standaard platform bestaand uit door de klant ontwikkelde software en bestaande hardware. Coaching en training van het technische personeel, adviseren van het management/directie.

De klant produceert hoogwaardige software en hardware voor rntgen en andere (digitale en analoge) scanapparatuur.

Onze opdracht was het ontwerpen van een standaard productie platform/netwerk voor de acquisitie van het verworven beeldmateriaal. Het beeldmateriaal moet 10 jaar bewaard blijven en ongeveer een jaar online staan, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een SAN met 8TB data en storage op DVD. Deze omgevingen worden door de klant met onze hulp gentegreerd bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Systeem is door ons verder ontwikkeld voor het automatisch installeren van clients en servers met de gewenste software, alles op basis van Windows 2000 (wens van de klant). Tevens is gezamenlijk een productienetwerk ontworpen geschikt voor: loadsharing, grote hoeveelheden data (gemiddeld 8 Gb per dag met pieken tot 18 Gb) transporteren, remote verbindingen voor beheer en service verlening.

Aansluitend is de implementatie en configuratie afgerond van de door de klant gekozen Systeem Management software op Linux platform.

IT=it schreef ook de monitoring tools, password synchronisatie tussen verschillende Active Directories. Uitbreiding van de bestaande test tools voor het data acquisitie systeem. Een wrapper tool geschreven voor het offside archiveren van images op de DVD brander.

Door consolidatie is het gehele systeem gereduceerd van 13 servers naar 6 systemen.

Wij hebben de developers van onze klant geadviseerd hoe de doorvoer van de gemaakte images van het netwerk naar de opslag sneller kan verlopen. Tunen van de TCP stacks van de servers gebruikt voor data acquisitie om zo de doorvoer nog efficinter en hoger te krijgen. Daarnaast is een presentatie en korte verhandeling gegeven over het gebruik van databases en dan met name van MsSQL.

Het opleiden van het ICT-personeel en de organisatie rond het beheren van Windows2000, SAN en eigen software. Tevens instructie voor de installatie van het nieuwe productie platform. Management en directie consultancy omtrent het vergaren van resources en het aangeven van toekomstige knelpunten binnen de ICT en de huidige organisatie, met mogelijke oplossingen. Op afroep zijn we beschikbaar als beschikbaar troubleshooter en als sparringpartner bij vraagstukken betreffende inzet van ICT-componenten.

Internationale importeur van auto's

Branche: Automotive
Periode: 2001 - heden
Kennis: design, coaching & training

Omschrijving: On demand oplossen van security & netwerk vraagstukken. Maken van een monitoring tool om op security gebied rapportages samen te stellen. Klant leren omgaan met de security omgeving en de hiervoor door ons geschreven software.

De klant houdt zich onder meer bezig met het importeren en verkopen van luxe en middenklasse auto's. Andere activiteiten zijn mobiele telefonie, kunst, industrile machines en wijnen. Deze organisatie is volop in beweging. Mede door de grote omvang en nieuwe acquisities blijft ICT hier zeer belangrijk.

Na meerdere projecten te hebben doorlopen, werken wij nog steeds op afroepbasis voor deze firma. Met name op het gebied van security, internet, netwerk en Unix. Onder onze regie is gerealiseerd de implementatie van SSL-servers in bestaande Apache productie systemen. Migratie van sites van Apache (PHP, MySQL, JRUN) naar IIS, aangezien dit het voorkeur webserverplatform is. Adviseren omtrent website .flows. van nieuwe webapplicaties. Netwerk uitbreidingen met betrekking tot VLAN's, Cisco routering en security (IDS, system hardening en audits van firewalls). Bij een dochteronderneming van deze klant is support geleverd bij de implementatie van e-mail servers en de migratie van Linux- naar Windows- systemen.

Wij worden regelmatig ingeschakeld als "sparring partner" om de nieuwe ideen op ICT gebied op waarde te schatten en deze ideen verder uit te werken. Deze advisering omvat Networking, Security, Internet hosting, Applicatie ontwikkeling en integratie systeem consolidatie.

Internationale ICT Dienstverlener

Branche: ICT
Periode: 1998 - heden
Kennis: Implementatie, software ontwerp en coaching.

Omschrijving: Ontwerp en implementatie van grote KA-, productie- en Internet omgevingen, uitvoeren objectieve technische verificaties, recovery van productie systemen en ontwikkeling van software. Tweede en derde lijns beheer van grote heterogene internationale netwerken. Consultancy voor klanten van deze dienstverlener.

Deze zeer grote internationale ICT dienstverlener is al jarenlang zeer tevreden over IT=it. Voor deze klant trekken wij de wereld over om hun klanten van dienst te zijn met onze kennis en ervaring in het midrange segment. Bij deze klant werken wij met: Solaris, AIX, HP-UX, Tru64, Linux, Windows NT4, Windows 2000, Citrix MetaFrame, Cisco en Netware.

Het ontwerpen van heterogene netwerken en client/server oplossingen, waar gemiddeld zo'n 500 servers met zo'n 3000 clients centraal staan. Het ontwerpen van internet hosting omgevingen en het ontwerpen en implementeren van complexe migraties.

Tevens hebben we een tool ontwikkeld voor system monitoring van Windows, Unix en andere systemen. Deze is gentegreerd in het Tivoli beheersplatform. Voor het testen van performance van e-mail en tuning van webservers is ook een tool ontwikkeld. Van onze hand is een Unattended install voor Windows NT4 en Windows 2000. It = it ontwierp Unix scripts en applicaties voor het monitoren van lokale en remote systemen, verifiren van backups, gemakkelijk restoren en backupen van files.

Voor deze klant hebben data beheer tools geschreven die de klanten van deze dienstverlener gebruiken tijdens de dagelijkse praktijk. Voorbeelden zijn: migratie software voor overzetten van gebruikers, mailboxen, integreren van verschillende websites specifieke beheers tooltjes.

IT=it is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 'objectieve' technische verificaties van midrange apparatuur voor potentile klanten van deze grote organisatie. Voor onze klant hebben wij technische verificaties uitgevoerd binnen vele branches: automotive, luchtvaart, overheid, banken en bouw. Veel van deze klanten werken internationaal. Na de technische verificatie, rapporteren wij knelpunten met een planning van kosten en tijd om deze op te lossen.

IT=it is meestal de aangewezen partij om systeem crashes (WAN/LAN, Unix, Netware en Windows) op te lossen. Wij hebben voor de klant grote Exchange, MS-SQL, Solaris, AIX, Linux, Netware en Windows servers gerecovered.

Onze expertise in migratie wordt door de klant ook gewaardeerd. Enkele voorbeelden zijn het migreren van Exchange naar Notes en omgekeerd, Unix naar Windows en omgekeerd, NT4 naar Windows 2000, van Unix variant X naar Unix variant Y, van database X naar database Y, van Netware naar Windows of Unix. Als ook netwerk migraties van gebouw X naar gebouw Y, van TokenRing naar Ethernet.

IT=it wordt eveneens ingeschakeld voor het tunen van Windows, Netware en Unix systemen. Met name in de internet hosting omgeving heeft IT=it zich onderscheiden, wij hebben onder meer web-, proxy- en mailservers getuned en ook redesigns van diskvolume structuren gemaakt om de performance te optimaliseren.

Onze klant hanteert een zeer hoge mate van systeem veiligheid. Wij werken proactief mee met het zoeken naar mogelijke beveiligingsproblemen, door het structureel volgen van onder meer security portals, zelf mogelijke exploits uit te proberen en deze te rapporteren met daaraan gekoppeld de mogelijke oplossingen en advisering over clustering en fouttolerante oplossingen.